اخبار سیاسی

ایران تجارب بازسازی خرابی‌های هشت سال جنگ را در اختیار دولت سوریه قرار می دهد

اخبار فناوری

جایگزینی اینترنت قطارها به‌جای اینترنت اشیاء توسط زیمنس در سیستم‌های حمل‌ونقل